DECUONG.VN Chia Sẻ Cương Ôn Luyện Thi Các Lớp

Có nhiều bạn thắc mắc tại sao mình viết đúng hướng, đủ ý, phân tích được hết những thứ đề yêu cầu nhưng điểm vẫn không cao? Đó là do các bạn chưa tạo được sức nặng, điểm rơi cho bài viết của mình. Vậy cách nào làm được điều đó? Bên cạnh những câu từ bay bổng, lời văn hình ảnh thì việc đưa lý luận văn học vào bài làm của mình rất quan trọng.

1. Định nghĩa văn học lý luận

Lý luận văn học là bộ môn nghiên cứu văn học ở bình diện lý thuyết khái quát, bao gồm trong đó sự nghiên cứu bản chất của sáng tác văn học, chức năng xã hội-thẩm mỹ của nó, đồng thời xác định phương pháp luận và phương pháp phân tích văn học.

2. Đối tượng nghiên cứu của lý luận văn học

Có thể tập hợp các vấn đề được nghiên cứu bởi lý luận văn học thành các nhóm lý thuyết chính:
Đặc trưng văn học: Lý thuyết về tính đặc trưng văn học như một hoạt động sáng tạo tinh thần của con người bao gồm tính hình tượng, tính nghệ thuật, lý tưởng thẩm mỹ, các thuộc tính xã hội của văn học,phong cách sáng tác các nguyên tắc đánh giá sáng tác văn học nói chung.

Cấu trúc tác phẩm: Lý thuyết về cấu trúc tác phẩm văn học bao gồm các khái niệm về đề tài, chủ đề, nhân vật, tính cách, cảm hứng, cốt truyện, kết cấu, các vấn đề phong cách học, ngôn ngữ, thi pháp, luật thơ v.v.

Quá trình học: Lý thuyết về quá trình văn học bao gồm các khái niệm chính về phong cách, các loại và các thể văn học, các trào lưu, khuynh hướng văn học và các quá trình văn học nói chung.

Cách 1

Lao động của nhà văn là một hoạt động tinh thần đầy khổ luyện. Để có những tác phẩm thơ hay nhà văn phải lăn lộn với đời. Nói như Nam Cao "Hãy sống đã rồi mới viết" còn thi sĩ Xuân Diệu "Hãy biết ơn vị muối của đời để có thơ có thêm chất mặn". Nếu không có những năm tháng...(Chính cuộc đời cơ cực, sớm vào đời của Kim Lân, những trải nghiệm của ông trong những năm tháng đói khổ mà người dân Việt Nam hay còn gọi là nạn đói, hiện thực ấy chính là chất liệu để Kim Lân viết lên tác phẩm "Vợ nhặt"; Chính những ngày tháng cùng bộ đội lên giải phóng Tây Bắc, những trải nghiệm ấy đã giúp nhà thơ có chất liệu thực hiện viết lên tập "Tây Bắc")

Cách 2

Có ai đò từng nói qua thân phận của con người, một cuộc đời, một cảnh ngộ, văn học có khả năng khái quát được cả xã hội "qua một giọt nước thấy được đại dương", "một vân gỗ thấy cuộc đời trăm năm thảo mộc",...Sức nặng của hình tượng nghệ thuật là khả năng khái quát: Qua cuộc đời bà cụ Tứ ta thấy được hình ảnh của bào nhiêu người mẹ, người phụ nữ Việt Nam.

Cách 3

Văn học là một loại nghệ thuật vừa phản ánh khách thể, vừa bộc lộ chủ thể hiện thực đi vào văn học không lạnh khái quát mà thấm đẩm cảm xúc của người nghệ sĩ.Vì vậy đằng sau đối tượng miêu tả bao giờ cũng bắt gặp một ánh mặt, một cách nhìn của nhà văn,... " Một nhà văn chân chính phải là nhà nhân đạo từ trong cốt tủy": Tình cảm của nhà văn...

Cách 4

Nếu thơ tôn trọng mạch chạy cảm xúc của nhân vật trữ tình, thi với truyện nhân vật là phương tiện quan trọng nhất đế nhà văn khái quát thực thiện, gửi gắm ý đồ tư tưởng của minh. Không phải ngẫu nhiên tên tuổi nhân văn thường gắn với tên nhân vật. Như Chí Phèo - Nam Cao, Tràn - Kim Lân, Mị - Tô hoài...

👉 Trên đây là 4 Cách dẫn lý luận văn học mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp mọi người viết bài chất lượng hơn! Chúc các bạn học văn luôn vui và thoải mái sáng tạo!

Decuong.vn