DECUONG.VN Chia Sẻ Cương Ôn Luyện Thi Các Lớp

Giải bài tập Toán 3 Tập 1 trang 64 SGK chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 biết cách làm bài tập Luyện tập Toán lớp 3. Bên cạnh đó là lời giải vở bài tập Toán lớp 3 và bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 3 có lời giải chi tiết.

Giải bài tập Toán lớp 3 SGK trang 64 - Có đáp án chính xác

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 9 × 1 =              9 × 5 =          9 × 4 =            9 × 10 =

    9 × 2 =              9 × 7 =            9 × 8 =            9 × 0 =

    9 × 3 =              9 × 9 =            9 × 6 =            0 × 9 =

b) 9 × 2 =              9 × 5 =            9 × 8 =            9 × 10 =

    2 × 9 =              5 × 9 =            8 × 9 =           10 × 9 =

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các bảng nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 9 × 1 = 9                          9 × 5 = 45

    9 × 2 = 18                        9 × 7 = 63

    9 × 3 = 27                        9 × 9 = 81

   9 × 4 = 36                         9 × 10 = 90

   9 × 8 = 72                         9 × 0 = 0

   9 × 6 = 54                         0 × 9 = 0

b) 9 × 2 = 18                        9 × 5 = 45 

    2 × 9 = 18                        5 × 9 = 45

    9 × 8 =72                         9 × 10 = 90

    8 × 9 = 72                        10 × 9 = 90

Bài 2

Tính :

a) 9 x 3 + 9                        b) 9 x 8 + 9

    9 x 4 + 9                            9 x 9 + 9

Phương pháp giải:

 - Tính giá trị phép tính nhân.

- Cộng kết quả vừa tìm được với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 9 x 3 + 9  = 27 + 9 = 36              

    9 x 4 + 9  = 36 + 9 = 45                 

b) 9 x 8 + 9 = 72 + 9 = 81   

    9 x 9 + 9 = 81 + 9 = 90

Bài 3

Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội Một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Đội Một : 10 xe ô tô

Ba đội còn lại, mỗi đội : 9 xe ô tô

Tất cả : ... xe ô tô ?

Phương pháp giải

- Số xe của ba đội còn lại = Số xe của mỗi đội x 3.

- Số xe của công ty = Số xe của đội Một + Số xe của ba đội còn lại

Lời giải chi tiết:

Số xe ô tô của 3 đội còn lại là:

9 x 3 = 27 (xe)

Số xe ô tô của công ty là:

    10 + 27 = 37 (xe)

Đáp số: 37 xe.

Bài 4

Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu)

Phương pháp giải:

 Lấy mỗi số của cột đầu tiên nhân với các số ở hàng đầu rồi viết kết quả vào ô trống tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Giải bài tập trang 64 sgk toán 3 tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống

Khối lập phương, khối hộp chữ nhật

1. Giải Bài 1 Trang 64 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một chiếc khung sắt dạng khối hộp chữ nhật có các cạnh được sơn màu như hình vẽ.

giai bai tap trang 64 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

a) Có mấy cạnh được sơn màu xanh, mấy cạnh được sơn màu đỏ.
b) Chọn câu trả lời đúng.
Người ta lắp một tấm gỗ vừa khít vào mặt trước của chiếc khung sắt đó. Miếng gỗ cần lắp có dạng hình gì?
A. Hình tròn
B. Hình tam giác
C. Hình chữ nhật

Hướng dẫn giải:
a) Quan sát hình vẽ và đếm số cạnh được sơn màu xanh và sơn màu đỏ.
b) Các mặt của khối hộp chữ nhật đều là hình chữ nhật. Từ đó em xác định được hình dạng của tấm gỗ.

Đáp án:
a) Có 4 cạnh được sơn màu xanh, 4 cạnh được sơn màu đỏ.
b) Vì các mặt của khối hộp chữ nhật đều là hình chữ nhật nên tấm gỗ cần lắp vào mặt trước của chiếc khung sắt có dạng hình chữ nhật.
Chọn C.

2. Giải Bài 2 Trang 64 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?
Ở gần mỗi đỉnh của một chiếc hộp gỗ dạng khối lập phương, bác Hà chạm ba bông hoa (như hình vẽ). Bác Hà đã chạm tất cả .... bông hoa?

Vo bai tap Toan lop 3 trang 64 tap 1

Hướng dẫn giải:
- Hình lập phương gồm có 8 đỉnh.
- Số bông hoa bác Hà đã chạm = Số bông hoa ở gần mỗi đỉnh nhân với số đỉnh.

Đáp án:
Hình lập phương gồm có 8 đỉnh.
Ở gần mỗi đỉnh, bác Hà chạm 3 bông hoa.
Bác Hà đã chạm tất cả số bông hoa là:
                   3 x 8 = 24 (bông hoa)
                                Đáp số: 24 bông hoa.

Luyện Tập

1. Giải Bài 1 Trang 64 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Con kiến bò theo đường màu cam trên chiếc khung nhôm dạng khối hộp chữ nhật để đến chỗ hạt gạo (như hình vẽ). Hỏi con kiến cần bò qua mấy cạnh?

Giai bai tap Toan lop 3 trang 64 tap 2

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Đáp án:
Con kiến cần bò qua 3 cạnh (đường màu cam) để đến chỗ hạt gạo.

Bài học kế tiếp là bài Luyện tập chung. Ở đây, các em sẽ được ôn lại các kiến thức đã học trước đó. Bên cạnh đó, các em nhớ Giải bài tập trang 65, 66 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể củng cố kiến thứ.

2. Giải Bài 2 Trang 64 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?
Chú Ba làm những chiếc đèn lồng có dạng khối lập phương. Mỗi cạnh dùng một nan tre, mỗi mặt dán một tờ giấy màu.
a) Mỗi chiếc đèn lồng cần dùng ..?... nan tre.
b) 5 chiếc đèn lồng như vậy cần dùng ..?.. tờ giấy màu?

Vo bai tap Toan lop 3 trang 64 bai 3

Hướng dẫn giải:
a) Số nan tre cần dùng để làm 1 chiếc đèn lồng bằng số cạnh của mỗi khối lập phương.
b) Số tờ giấy màu cần dùng để làm 5 chiếc đèn lồng = Số tờ giấy màu để làm 1 chiếc đèn lồng x 5.

Đáp án:
a) Khối lập phương gồm có 12 cạnh.
Vì mỗi cạnh của đèn lồng dùng một nan tre nên mỗi chiếc đèn lồng cần dùng 12 nan tre.
b) Hình lập phương gồm có 6 mặt.
Mỗi mặt của đèn lồng dán một tờ giấy màu nên 1 chiếc đèn lồng cần dùng 6 tờ giấy màu.
5 chiếc đèn lồng như vậy cần dùng số tờ giấy màu là 6 x 5 = 30 (tờ).

👉 Ngoài bài tập Toán trang 51 lớp 3 môn Toán trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3 và bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Giải bài tập Toán lớp 3 SGK trang 52

Giải bài tập Toán lớp 3 SGK trang 54

Giải bài tập Toán lớp 3 SGK trang 56

Giải bài tập Toán lớp 3 SGK trang 58

Giải bài tập Toán lớp 3 SGK trang 62

Giải bài tập Toán lớp 3 SGK trang 67