DECUONG.VN Chia Sẻ Cương Ôn Luyện Thi Các Lớp

Giải bài tập lớp 3 SGK trang 56: Giải toán - Luyện tập giúp các em học sinh bổ sung kỹ năng giải và trình bày bài giải dạng toán về tỉ số phần trăm. Các lời giải sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 56 bài luyện tập Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: số...

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 sgk Toán 3

Bài 1.Số

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

tích

 

 

 

 

 

 Giải:

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

tích

846

630

840

964

850

 Bài 2 .Tìm x:

a) x : 3 = 212                   b)  x : 5 = 141

Giải:

a) x : 3 = 212        

    x = 212 x 3

    x = 636

b) x : 5 = 141

    x = 141 x 5

    x = 705

Bài 3. Mỗi hộp có 120 gói mì. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu gói mì?

Giải:

Số gói mì có trong 4 hộp là:

120 x 4 = 480 (gói)

Đáp số: 480 gói

Bài 4.Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125 l, người ta đã lấy ra 185 l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Số lít dầu có trong 3 thùng là:

125 x 3 = 375 (l)

Số lít dầu còn lại là:

375 – 185 = 190 (l)

Đáp số: 190 lít

Bài 5.Viết ( theo mẫu)

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 x 3 = 18

   

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

   

 Giải:

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 x 3 = 18

12 x 3 = 36

24 x 3 = 72

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

12 : 3 = 4

24 : 3 = 8

Giải bài tập Toán lớp 3 SGK trang 52

Giải bài tập Toán lớp 3 SGK trang 54

Giải bài tập Toán lớp 3 SGK trang 58

Giải bài tập Toán lớp 3 SGK trang 62

Giải bài tập Toán lớp 3 SGK trang 67

👉 Trên đây là phần Giải bài tập trang 56 SGK toán 3 trong mục giải bài tập toán lớp 3.