DECUONG.VN Chia Sẻ Cương Ôn Luyện Thi Các Lớp

Giải bài tập trang 61 SGK toán 5 bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về nội dung này cùng với những hướng dẫn giải toán lớp 5 được cập nhật khá chi tiết và đầy đủ dưới đây.

Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập Câu 1

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

a

b

c

(a × b) × c

a × ( b × c)

2,5

3,1

0,6

 

 

1,6

4

2,5

 

 

4,8

2,5

1,3

 

 

b) Tính:

9,65 x 0,4 x 2,5

7,38 x 1,25 x 80

0,25 x 40 x 9,84

34,3 x 5 x 0,4

Phương pháp giải

a) Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân số thập phân để tính.

Lời giải:

a)

a

b

c

(a × b) × c

a × ( b × c)

2,5

3,1

0,6

(2,5 × 3,1) × 0,6 = 7,75 × 0,6 = 4,65

2,5 × (3,1 × 0,6) = 2,5 × 1,86 = 4,65

1,6

4

2,5

(1,6 × 4 ) × 2,5 = 6,4 × 2,5 = 16

1,6 × (4 × 2,5) = 1,6 × 10 = 16

4,8

2,5

1,3

(4,8 × 2,5) × 1,3 = 12 × 1,3 = 15,6

4,8 × (2,5 × 1,3) = 4,8 × 3,25 = 15,6

Giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c) luôn luôn bằng nhau:

(a x b ) x c = a x (b x c)

b) 9,65 x 0,4 x 2,5

= 9,65 x (0,4 x 2,5)

= 9,65 x 1

= 9,65

+) 7,38 x 1,25 x 80

= 7,38 x (1,25 x 80)

= 7,38 x 100

= 738

+) 0,25 x 40 x 9,84

= 10 x 9,84

= 98,4

+) 34,3 x 5 x 0,4

= 34,3 x 2

= 68,6

Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập Câu 2

Tính:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4;

b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

Phương pháp giải

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có chứa phép cộng và phép nhân thì ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau.

Lời giải:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4

= 63,2 x 2,4

= 151,68

b) 28,7 + 34,5 x 2,4

= 28,7 + 82,8

= 111,5

Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập Câu 3

Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải

Số ki-lô-mét đi được trong 2,5 giờ = số ki-lô-mét đi được trong 1 giờ × 2,5.

Tóm tắt

1 giờ: 12,5km

2,5 giờ: ? km

Lời giải:

Trong 2,5 giờ người đó đi được:

12,5 x 2,5 = 31,25 (km)

Đáp số: 31,25 (km)

👉 Ngoài ra, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 được chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

➤ Xem thêmGiải bài tập Toán lớp 5 SGK trang 68

➤ Xem thêm: Giải bài tập Toán lớp 5 SGK trang 69

➤ Xem thêm: Giải bài tập Toán lớp 5 SGK trang 71