DECUONG.VN Chia Sẻ Cương Ôn Luyện Thi Các Lớp

Dừng lại và suy ngẫm

1. Nêu một số ví dụ về quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.

2. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật có gì giống và khác so với các quá trình này ở động vật và thực vật?

3. Theo em, người ta có thể ứng dụng quá trình phân giải đường đa, lipid và protein ở vi sinh vật vào những lĩnh vực nào? Giải thích và lấy ví dụ minh hoạ.

Trả lời:

1. Một số ví dụ về quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật:

 • Quá trình tổng hợp: Tổng hợp carbohydrate, tổng hợp protein, tổng hợp lipid, tổng hợp nucleic acid,…
 • Quá trình phân giải: Phân giải protein, phân giải đường đa, phân giải lipid,…

2. So sánh quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật với các quá trình ở động vật và thực vật:

Quá trình tổng hợp:

Vi sinh vật Động vật và thực vật
 • Quá trình tổng hợp diễn ra rất nhanh
 • Phần lớn vi sinh vật có khả năng tự tổng hợp được các loại axit amin.
 • Vi sinh vật sử dụng năng lượng và enzim nội bào để tổng hợp các chất.
 • Là sự hình thành hợp chất phức tạp từ các chất đơn giản và tiêu tốn năng lượng.
 • Quá trình tổng hợp giúp tạo ra các hợp chất phức tạp xây dựng nền tế bào và cơ thể, đồng thời cung cấp cho các hoạt động sống khác.
 • Nguồn năng lượng và nguyên liệu cho các quá trình tổng hợp đều bắt nguồn từ các sinh vật tự dường như thực vật, tảo và một số vi khuẩn.

Quá trình phân giải

Vi sinh vật Động và thực vật
Có 2 quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật, bao gồm:

 

 •  Phân giải prôtêin:

– Xảy ra bên ngoài cơ thể vi sinh vật nhờ quá trình tiết prôtêaza của chúng.

– Tạo ra sản phẩm là các axit amin.

– Được ứng dụng trong sản xuất nước mắm, nước tương,…

 • Phân giải pôlisaccarit:

– Xảy ra bên ngoài cơ thể vi sinh vật nhờ quá trình tiết các enzim phân giải pôlisaccarit của chúng.

– Tạo ra sản phẩm là đường đơn (điển hình là glucôzơ). Đường đơn được vi sinh vật hấp thụ và phân giải theo con đường hiếu khí, kị khí hoặc lên men.

– Phân giải pôlisaccarit được ứng dụng để sản xuất siro, kẹo mạch nha, rượu, dưa muối, cà muối, nem chua, làm sạch môi trường…

 • Phân giải là quá trình phá vỡ các liên kết trong các phân tử sinh học để tạo ra các phần tử nhỏ hơn đồng thời giải phóng năng lượng.

Một phần năng lượng được giải phóng sẽ chuyển thành năng lượng tích luỹ trong phân tử ATP và một phần sẽ giải phóng ra dưới dạng nhiệt năng, các phân tử sinh học nhỏ và năng lượng từ ATP được tạo ra từ quá trình phân giải lại có thể được sử dụng để tổng hợp nên các phân tử sinh học mới cho tế bào,

 • Quá trình phân giải đường diễn ra theo ba con đường: Hô hấp tế bào,  hô hấp kị khí và lên men, không có chuỗi truyền electron.

3. Ứng dụng vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như sản xuất thực phẩm cho người và thức ăn cho gia súc.

Ví dụ: Nhờ prôtêaza của vi sinh vật mà prôtêin của cá, đậu tương… được phân giải tạo ra các axit amin, dùng nước muối chiết chứa các axit amin này ta được các loại nước mắm, nước chấm…

👉 Trên đây tôi đã chia sẻ đến các bạn Nêu ví dụ về quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. Chúc các bạn ôn tập đạt được điểm cao.

Decuong.vn