DECUONG.VN Chia Sẻ Cương Ôn Luyện Thi Các Lớp

Nhân với số có một chữ số và hai chữ số chúng ta đã được tìm hiểu ở những bài học trước. Trong bài học ngày hôm nay các bạn hãy cùng tham khảo cách giải bài tập trang 73 SGK toán 4 cùng với các cách giải toán lớp 4 để ứng dụng cho nhu cầu học tập diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn

Lý thuyết Nhân với số có ba chữ số tiếp theo

258 x 203 = ?

a) Thực hiện phép nhân, ta được:

\,\,\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\begin{array}{*{20}{c}}{\,258}\\{\,203}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,774}\\\begin{array}{l}\,\,\,\,000\,\,\,\,\,\,\\\,516\,\,\,\,\,\,\,\end{array}\\\hline{52374\,\,\,}\end{array}

258 x 203 = ...

b) Tích riêng thứ hai gồm toàn chữ số 0. Thông thường ta không viết tích riêng này mà viết gọn như sau:

\,\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{258}\\{203}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,774}\\{\,516\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\\hline{\,52374\,\,\,}\end{array}

Chú ý: Viết tích riêng 516 lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.

Toán lớp 4 trang 73 bài 1 - Nhân với số có 3 chữ số (tiếp)

Đặt tính rồi tính

a) 523 × 305

b) 308 × 563

c) 1309 × 202

Phương pháp giải

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

Chú ý: nếu tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 thì ta thường không viết tích riêng này; tích riêng thứ ba ta sẽ viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất

Đáp án: Các em tính như sau:

Giải Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4

Toán lớp 4 trang 73 bài 2 - Nhân với số có 3 chữ số (tiếp)

Đúng ghi Đ, sai ghi S

Giải Toán lớp 4

Phương pháp giải

Quan sát kĩ các phép tính để chọn phép tính đúng.

Cách giải:

Ta có tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 (vì 456 x 0 = 0) nên ta thường không viết tích riêng này mà viết gọn như cách c (tích riêng 912 lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất).

Đáp án: Ta có: Ô thứ nhất ghi S, ô thứ hai ghi S, ô thứ ba ghi Đ

Toán lớp 4 trang 73 bài 3 - Nhân với số có 3 chữ số (tiếp)

Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày?

Phương pháp giải

- Tính số gam thức ăn 375 con gà ăn trong 1 ngày ta lấy số gam thức ăn 1 con gà ăn trong 1 ngày nhân với 375.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị ki-lô-gam.

- Tính số ki-lô-gam thức ăn 375 con gà ăn trong 10 ngày ta lấy số ki-lô-gam thức ăn 375 con gà ăn trong 1 ngày nhân với 10.

Đáp án:

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong một ngày là:

104 × 375 = 39000 (g)

39000 (g) = 39 (kg)

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 10 ngày là:

39 × 10 = 390 (kg)

Đáp số: 390 kg.

👉 Trên đây là phần Giải bài tập trang 73 SGK toán 4 trong mục giải bài tập toán lớp 4. Học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 71 SGK toán 4 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải bài tập trang 73 SGK toán 4 (tiếp) để học tốt môn Toán lớp 4 hơn.

Decuong.vn

Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án
Giải bài tập Toán lớp 4 SGK trang 65
Giải bài tập Toán lớp 4 SGK trang 73
Giải bài tập Toán lớp 4 SGK trang 69
Giải bài tập Toán lớp 4 SGK trang 75
Giải bài tập Toán lớp 4 SGK trang 78
Mầm mống hay mầm móng là gì