DECUONG.VN Chia Sẻ Cương Ôn Luyện Thi Các Lớp

Trên lớp, các em đã học kiến thức Toán Tỉ số phần trăm, khi về nhà các em cần giải toán lớp 5 trang 74 SGK để vận dụng kiến thức Toán Tỉ số phần trăm vào bài học, từ đó nắm vững kiến thức, áp dụng linh hoạt trong các dạng bài. Hãy cùng tôi tham tài liệu Giải toán tỉ số phần trăm lớp 5 trang 74.

Giải bài tập trang 74 bài tỉ số phần trăm SGK Toán 5

Bài 1 (trang 74 Toán lớp 5): Viết (theo mẫu):

Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết

Phương Pháp Giải:

Các em tiến hành việc thu gọn các phân số đã cho về dạng phân số thập phân với mẫu là 100, rồi chuyển các phân số thập phân đó về dạng tỉ số phần trăm (bằng cách nhân phân số thập phân đó với 100, sau đó viết thêm kí hiệu % vào kết quả vừa tìm được). 

Lời giải:

Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết

Bài 2 (trang 74 Toán lớp 5): Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Phương Pháp Giải:

Muốn biết số sản phẩm đạt tiêu chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy, ta lấy 95 chia cho 100, được bao nhiêu đem nhân với 100 rồi thêm kí hiệu % vào sau kết quả. 

Lời giải:

Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm 95% tổng số sản phẩm của nhà máy.

Bài 3 (trang 74 Toán lớp 5): Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a) Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

b) Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

Phương Pháp Giải:

a) Tìm tỉ số phần trăm của cây lấy gỗ với số cây trong vườn: Ta lấy số cây lấy gỗ đem chia cho tổng số cây trong vườn, sau đó đem nhân với 100 và thêm kí hiệu % vào sau kết quả. 
b) 
- Bước 1: Tìm số cây ăn quả bằng cách lấy tổng số cây trong vườn đem trừ đi số cây lấy gỗ
- Bước 2: Tìm tỉ số phần trăm giữa cây ăn quả và số cây trong vườn bằng cách: Lấy số cây lấy gỗ (vừa tìm được bên trên) đem chia cho tổng số cây trong vườn rồi đem nhân với 100, thêm vào sau kết quả kí hiệu %. 

Lời giải:

a) Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là:

Toán lớp 5 | Giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết

b) Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là:

100% - 54% = 46%

➤ Xem thêm: Đề thi Toán lớp 5 học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án

Xem thêm: Mầm mống hay mầm móng là gì